Swebbtv´s intervju med Fredrik Reinfeldt, Per Geijer och Öystein Rönne efter Trygghetskommissionens möte 30 Januari 2018.

https://youtu.be/qXn3m86C8mk

Trygghetskommissionens ordförande Fredrik Reinfeldt ger i en intervju med Swebbtv sin bild av hur brottsligheten i Sverige förhåller sig till situationen i Norge, Finland och Schweiz.

Han berättar att Sverige har en hög benägenhet att anmäla brott vilket gör det svårt att jämföra med andra länder och är något som delvis förklarar att antalet brottsanmälningar nästan 10-faldigats sedan 1950

Hans mål är att alla ska känna sig trygga i Sverige, även personer i utsatta områden.

Svensk Handels Säkerhetschef Per Geijer ger en alarmerande bild av situationen för handlare i Sverige.

Han kommenterar att handels kostnader för brott årligen är 22 miljarder kronor, dvs lika stor som polisens hela budget. Han tror dessvärre att utvecklingen fortsätter gå åt fel håll.

Den enskilt viktigaste åtgärden skulle enligt Geijer vara att domstolarna utnyttjar straffskalan till strängare straff, särskilt för återfallsförbrytare.

Avslutningsvis får vi höra Swebbtv´s reporter Öystein Rönne kommentera de lyckade insatserna för polisen och andra myndigheter i Uppsala.

Han kommenterar också förtroendet bland poliser för Sveriges polischef Dan Eliasson och att Ygeman satte deadline till 31 december 2016 för att åstadkomma en vändning.

ALLA BLOGGINLÄGG