https://youtu.be/PCHP4MeAPsI

Swebbtv´s reporter Öystein Rönne  och kammaråklagare Rolf Hillegren kommenterar diskussionen om de två uteslutna nämndemännen från Centerpartiet efter deras friande dom i Solna tingsrätt.

Domen i Solna tingsrätt reser frågetecken särskilt som den kvinnliga nämndemannen har förespråkat särlagstiftning för muslimer vilket domen möjligen ger uttryck för.

Bakgrunden är alltså att de två centerpartistiska nämndemännen har valt att fria den misshandelsåtalade mannen utifrån orsaker som knappast är förenlig med svensk rätt.

Vi frågar oss om detta är satt i system och planerar att gå igenom fler domar med centerpartiets kvinnliga nämndeman för att bilda oss en uppfattning.

Vi frågar oss också om man inte bör gå tillbaka till ett system där den juridiskt utbildade rådmannen har utslagsröst om ställningen blir 2-2 vid omröstning i domstolen.

Programmet avslutas med utsnitt av ett klipp från en debatt mellan Centerpartiets ledare Maud Olofsson och SDs partiledare Jimmie Åkesson där denne utan framgång kräver besked om centerpartiets inställning till islamister bland riksdagskandidater.

Hela klippet med Maud Olofsson och Jimmie Åkesson ligger på vår hemsida under "Inskickade klipp".

ALLA BLOGGINLÄGG