https://youtu.be/_PdNEA-Rjxk

Detta är del 13 med publikens frågestund till panelen och avslutning av Mikael Willgert. I panelen ingår alla 9 föredragshållare

Svensk Webbtelevisions konferens "Det stora bedrägeriet - största bedrägeriet i Sveriges historia" har 13 olika delar med föredrag på 10- 30 minuter.

I frågestunden kom bland annat upp frågan varför det är så få kvinnliga talare.

I det avslutande anförandet reciteras ett avsnitt ur "Svensk Strävan" av Vilhelm Moberg från 1941.

Vilhelm Moberg som är en av våra mest folkkära författare uppmanar oss att skydda Sverige, det verk som tidigare generationer har skapat.

Avslutningsvis lyfts vuxenrollen med ansvarstagande, gränssättning etc fram och att vi alla måste träda fram nu när det politiska systemet har misslyckats så totalt.

Allt för att få "fiskstimmet" att vända.

De tidigare 12 anförandena kommer successivt publiceras i bakvänd kronologisk ordning.

Stort tack till alla er som deltog!

ALLA BLOGGINLÄGG