https://youtu.be/sDxV7SZFRr0

Detta är del 6 med Daniel Svensson - Ger Malmö en bild av alla kommuners framtida ekonomi?

Sammanfattning:

50 % av invånarna i Malmö har utländsk bakgrund. 45 % arbetslöshet bland unga män. Skatter och skulder riskerar att höjas kraftigt de närmaste åren. I genomsnitt ligger Sveriges kommuners negativa utveckling åtta år efter Malmö.

Malmö är styrt av (s) sedan länge. 50 % av befolkningen har utländsk bakgrund enligt Tullbergs definition. Muslimerna verkar känna sig som hemma.

Utrikesfödda män under 25 har en arbetslöshet nära 45 % trots rådande högkonjunktur. 

PWC, Sveriges största revisionsbolag, har beräknat att Malmö kommun behöver höja skatten med 6,41 kr till år 2030 alternativt kraftiga effektiviseringar och åtstramningar.

Malmös skulder beräknas öka från 10,6 miljarder 2017 med ca 150 % till år 2023.

Sveriges kommuners låneskuld har ökat med 100 % från ca 300 mdr 2003 till 600 mdr 2017

Nationalekonom Hans Jensevik har räknat fram att alla kommuner i genomsnitt har samma ekonomi som Malmö inom 8 år.

ALLA BLOGGINLÄGG