header narrow18

BLOGG Här hittar du inlägg om våra program i kronologisk ordning

PROGRAM VÅRA PROGRAM ÄR INDELADE I FÖLJANDE KATEGORIER:

POPULÄRT – ett urval av våra mest populära program

LÖRDAGSINTERVJU - ett fördjupat samtal med en expert eller betydande person inom ett speciellt område

STUDIOSAMTAL – Lördagsmorgon med Swebbtv, Eftersnack och andra spännande möten i studion

MÖTE MED MAKTHAVARE – vår ambition är att få makthavare att förklara sina planer och svara på medborgarnas frågor

REPORTAGE – program där vi belyser en fråga eller en händelse

FÖREDRAG

INSKICKADE KLIPP – utvalda medborgarproducerade klipp

IN ENGLISH – samanställning av våra program som är på engelska eller med engelsk textning

 

Vi har även sammanställt ett urval av våra program sorterade på följande ämnesområden:

POLITISK KORREKTHET – en översikt över politisk korrekthet fungerar och hur den används för att ta kontroll och trycka tillbaka motstånd

MASSMIGRATION – massmigrationen till Europa, dess konsekvenser, den vilseledande informationen och propagandan. Här ingår även information om hur islam fungerar och vilka konsekvenser islam ger.

KLIMATLARM – experters förklaringar på vilket sätt klimatlarmen är överdrivna och vad detta leder till. Även förklaring om hur klimatlarmen används för att flytta makt till FN och andra överstatliga organ

FEMINISM – frågor kopplade till kön, familjebildning och reproduktion och vad den felaktiga propagandan inom dessa områden leder till.

Under förhandsvisningen av videoprogrammen finns en knapp ”More video”. Tryck på knappen för att få fram ytterligare rader med förhandsvisning.